نصب و استقرار ست بازی کودکان در سه پارک محله ای شهرک آیت الله طالقانی توسط واحد زیباسازی و مدیریت منطقه ۳

نصب و استقرار ست بازی کودکان در سه پارک محله ای شهرک آیت الله طالقانی توسط واحد زیباسازی و مدیریت منطقه ۳