گزارش تصویری بازدید سرپرست وزارت کار از مرکز توانبخشی ، بهره برداری پایانه صادراتی شرکت نفت ایرانول ، افتتاح و کلنگ زنی چندین طرح و پروژه پتروشیمی غدیر بندر ماهشهر با حضور دکتر شریعتی استاندار خوزستان ، امام جمعه ، فرماندار و مهندس غبیشاوی نایب ریس شورای اسلامی بندر ماهشهر

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر بندر ماهشهر : گزارش تصویری بازدید سرپرست وزارت کار از مرکز توانبخشی ، بهره برداری  از پایانه صادراتی شرکت نفت ایرانول ، افتتاح و کلنگ زنی چندین طرح و پروژه در پتروشیمی غدیر بندر ماهشهر با حضور دکتر شریعتی استاندار خوزستان ، امام جمعه ، فرماندار و مهندس غبیشاوی نایب ریس شورای اسلامی بندر ماهشهر