شستشوی زیر مخازن فاز ۱ توسط واتر جت واحد خدمات شهری

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر بندر ماهشهر :شستشوی زیر مخازن فاز ۱ توسط واتر جت واحد خدمات شهری